Welkom op de website van Stichting GBKN ZUID!

ACTUALITEITEN

5 april 2016
Categorie: Actualiteiten
Ingezonden door: editor
Het jaarverslag 2015 van Stichting GBKN-Zuid is vanaf nu ter inzage gepubliceerd. U kunt dit jaarverslag hier downloaden......
16 juli 2015
Categorie: Actualiteiten
Ingezonden door: editor

U komt toch ook donderdagmiddag 1 oktober 2015? Dan vindt de BGT contactdag van het SVB-BGT in Zuid Nederland plaats. De bijeenkomst wordt gehouden in Eindhoven en staat dit jaar voor ons mede in het teken van het uitluiden van Stichting GBKN-Zuid!

Pagina 1 van 9  > >>

IS DE GBKN OOK IETS VOOR U?

De grootschalige basiskaart Nederland, -kortweg ‘GBKN’- is precies wat de naam aangeeft, een digitale topografische kaart met een vast gedefinieerde minimale inhoud en precisie, waarop de belangrijkste topografie in het terrein staat aangegeven (gebouwen, wegen en waterlopen).
De gebruikersgroep van de GBKN is groot en divers. Van telecombedrijf tot waterschap, van gemeente tot grondverzetbedrijf, van brandweerdienst tot architect, van ingenieursbureau tot woningbouwcorporatie en van waterleidingbedrijf tot projectontwikkelaar.

Hoewel de GBKN door heel uiteenlopende organisaties wordt ingekocht, hebben zij toch iets gemeen. Allen maken van de kaart gebruik omdat hij heel gedetailleerd en actueel is èn zekerheid biedt door de duidelijk omschreven minimale inhoud en precisie.

Geen wonder dat de gebruikersgroep van de GBKN voortdurend groeit. De kaart wordt duizenden malen per werkdag geraadpleegd!

Bent u geen deelnemer in de stichting GBKN-Zuid, maar wilt u wel graag GBKN-data ontvangen/kopen ga dan naar het Bestelloket GBKN.....

AGENDA

13 december 2016
Categorie: Agenda
Ingezonden door: editor
4e Bestuursvergadering GBKN-Zuid